Elektronički  regulator ETR2-1550EU

 

Analogni elektronički regulator s relejnim izlazom, razvijen za upravljanje električnim grijanjima koja služe za otapanje snijega i leda, na osnovi mjerenja vlage i temperature.
  • područje podešavanja temperature: 0°C do 10°C
  • dozvoljeno opterećenje: 3600 W
  • fiksna sklopna razlika: 0,3 °C
  • podesivo vrijeme "produženog" rada: 0 do 5 sati 
  • montaža: DIN šina (3 modula)

Područje primjene:

  •  upravljanje radom grijanja oluka ili vanjskih površina

 


      Oprema za kontrolu el. grijanja oluka

 


      Oprema za kontrolu el. grijanja vanjskih površina

 
 
 

Proizvodni program