ELEKTRONIČKI  TERMOSTAT  DT209      

        Elektronički termostat tipa DT209 spoj je naprednih mogućnosti koje pružaju digitalni elektronički termostati i jednostavnog načina rukovanja karakterističnog za analogne termostate. Radom termostata  upravlja  mikrokontroler  koji  mu  osigurava visoku točnost,  od  ± 1 °C,  unutar  cijelog  temperaturnog opsega. Histereza se  mijenja zakretanjem dugmeta u granicama od 0,5 do 4 °C.

  Elektronički termostat DT209 namijenjen je prvenstveno za kontrolu temperature u procesima hlađenja i to u opsegu temperatura od -30 do 0 °C. Na ulazu ima NTC senzor za temperaturu  ( 10  kΩ / 25 °C ),  a  na  izlazu  beznaponski  preklopni  kontakt  (16 A/250 V) releja tvrtke OMRON. Termostat se napaja standardnim naponom od 230 V pomoću sigurnosnog  transformatora. Galvansko odvajanje  kruga senzora temperature  daje veću sigurnost i šire područje upotrebe   termostata.  

 Specifična namjena
• upravljanje u rashladnim procesima

        

 
 
 

Proizvodni program