ELEKTRONIČKI  TERMOSTAT  DT208      

        Elektronički termostat tipa DT208 spoj je naprednih mogućnosti koje pružaju digitalni elektronički termostati i jednostavnog načina rukovanja karakterističnog za analogne termostate. Radom termostata  upravlja  mikrokontroler  koji  mu  osigurava visoku točnost,  od  ± 1 °C,  unutar  cijelog  temperaturnog opsega. Histereza je nepromjenjiva  i  iznosi  0,4 °C (±0,2 °C).

  Elektronički termostat DT208 namijenjen je prvenstveno za kontrolu temperature u procesima grijanja i to u opsegu temperatura od 30 do 90 °C. Na ulazu ima NTC senzor za temperaturu  ( 10  kΩ / 25 °C ),  a  na  izlazu  beznaponski  preklopni  kontakt  (16 A/250 V) releja tvrtke OMRON. Termostat se napaja standardnim naponom od 230 V pomoću sigurnosnog  transformatora. Galvansko odvajanje  kruga senzora temperature  daje veću sigurnost i šire područje upotrebe   termostata.  

 Specifična namjena
• upravljanje el. grijanjima cjevovoda i opreme
  a naročito onih za transport mazuta

                                      
 
 
 

Proizvodni program