Skip Navigation LinksProizvodi i usluge > Proizvodi > Sunčana elektrana ELPOS > Proizvodni rezultati sunčane elektrane ELPOS

 

                                                 PROIZVODNI  REZULTATI  SUNČANE  ELEKTRANE  ELPOS

 

UKUPNA PROIZVODNJA SE ELPOS

 Proizvodnja po godinama za razdoblje 2012.- 2018.

 

 Proizvodnja po mjesecima za razdoblje 2012. - 2018.

 

  Maksimalna jednodnevna proizvodnja, u razdoblju 2012. - 2018., bila je 228 kWh.

                                                                      

                                                                                  2019. godina

 Planirana (sivo) i ostvarena (plavo) proizvodnja po mjesecima izražena u kWh.

Od 1.01.2019. cijena električne energije iz SE "ELPOS" je povećala sa 3,6751 kn/kWh na 3,7302 kn/kWh.

 Stanje na dan 30.11.2019. 

 

        Od 1.01. do 30.11.2019. proizvedeno je 32,2 MWh električne energije u vrijednosti od 120.00,00 kn (bez PDV). Rekordna dnevna proizvodnja ostvarena je 28.06.2019. i iznosila je 204 kWh, a minimalna dnevna   proizvodnja ostvarena je od 4.-5.01.2019. i od 22.-29.01. 2019. i iznosila je 0 kWh. 
 
 

Proizvodni program