ELPOS d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, usluge i trgovinu 

 

     OIB: 95986746518

     Matični broj: 3626091

     Glavni telefon: 034 257 235

     E-mail: elpos@elpos.hr

     URL: www.elpos.hr


                                   Sjedište:                                                  Proizvodnja:                                      
                                   Kralja Petra Svačića 8                             Radnovac 1G
                                   34000 POŽEGA                                       34308 JAKŠIĆ
                                   telefon 034 281 609                                 telefon: 034 257 235
                                   telefax 034 281 609                                 telefax: 034 257 162
      

 

  IBAN kod:      Erste & Steiermarkishe bank       HR1124020061100667851  

                          Zagrebačka banka                        HR 4123600001102242933

                          Hypo Alpe Adria Bank                 HR7425000091102136202          

     Djelatnost: 43.21 Elektroinstalacijski radovi (NKD 2007)

     Direktor: Tomislav Babić, prof.el.    

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, broj Tt-95/446-2, MBS 050004381. Temeljni kapital: 21.000,00 kn uplaćen u cijelost. Uprava društva: Ivanka Babić, dipl. iur. i Tomislav Babić, prof. el.


 
 

Proizvodni program