Kontrola kvalitete

   U firmi ELPOS d.o.o. provodi se kontrola svih procesa prema normi ISO 9001:2008 a posebna pažnja se pridaje međufaznoj i završnoj kontroli kvalitete naših proizvoda.

  Pri 100% kontroli kvalitete naših proizvoda radimo po normi EN 62395-1:2006, grijaći kabeli (kao glavna komponenta naših proizvoda) izrađeni su po normi IEC 60800:2009, a naši proizvodi zadovoljavaju zahtjeve sigurnosti prema normama: EN 60519-10:2013, EN 60335-2-81:2003+A1:2007, EN 60335-2-83:2002 +A1:2008,  EN 60335-2-96:2002+A1:2004  i   EN 60335-2-106:2007.

  •   Svi grijaći kabeli, tanke grijaće mrežem grijaće folije, grijaći filmovi i grijaći tragova prolaze ispitivanja: radnog otpora, otpora izolacije ( s 500 V), izdržljivosti izolacije na povišeni napon (s 1460 V) i snage na nominalnom naponu. Rezultate tih ispitivanja kupac dobiva u obliku ISITNOG IZVJEŠTAJA kojega automatski generira i štampa program i oprema našeg ispitnog sustava. Uz ISPITNI IZVJEŠTAJ ide i IZJAVA O SUKLADNOSTI.
  •   Svi napojno-upravljački razdjelnici prolaze ispitivanja i moraju zadovoljiti normu HRN EN 60439-1:2005 i za njih  kupac dobiva: ISPITNI IZVJEŠTAJ i IZJAVU O SUKLADNOSTI te posebno još  i rezultate testiranja prorade strujne zaštitne sklopke.

Automatizirani sustav za ispitivanje, zbog rada s povišenim naponima, nalazi se u ograđenom prostoru, a obvezan je i rad s visokonaponskim rukavicama. Sam postupak ispitivanja vodi namjenski napisan računalni program pri čemu ispitivač samo obavlja kontrolu i spajanje mjerne opreme i mjernog objekta.

 

 

       


 
 

Proizvodni program